Onder prenatale diagnostiek vallen de vlokkentest, de vruchtwaterpunctie en de geavanceerde echo.

Met deze onderzoeken kan je vaststellen of er sprake is van bepaalde afwijkingen bij het kind. In Nederland heb je alleen recht op prenatale diagnostiek indien je hiervoor een medische indicatie hebt. Een aantal indicaties om in aanmerking te komen voor deze onderzoeken, zijn:

  • De zwangere (of haar partner) heeft zelf een bepaalde ziekte die meer kans geeft op een kind met een bepaalde afwijking
  • In de familie van de zwangere (of haar partner) komen erfelijke en/of aangeboren afwijkingen voor die een verhoogde kans geven op een kind met een aangeboren afwijking
  • Uit de NIPT of de combinatietest is een verhoogde kans op een kindje met een Syndroom gekomen of bij de 20-weken echo is er een verhoogd risico op een aangeboren afwijking naar voren gekomen.

Hierover, en over de mogelijke onderzoeken, wordt duidelijk uitleg gegeven op de website van het RIVM. Tijdens de eerste controle op onze praktijk bespreken we jullie persoonlijke situatie en beoordelen we of jullie in aanmerking komen voor pre­natale diagnostiek. Indien dit het geval is, verwijzen wij je naar de polikliniek Pre­natale Diagnostiek in het Amphia Ziekenhuis Breda. Uiteindelijk is het jullie keuze of je gebruik wilt maken van de mogelijkheden tot pre­natale diagnostiek