Onderzoeken

In je zwangerschap worden er diverse onderzoeken aangeboden en uitgevoerd. Bij de controles zullen we de opties bespreken en beoordelen welke onderzoeken bij jullie van toepassing zijn of gewenst zijn.

 

Echo

Vroege echo

Wanneer de zwangerschapstest positief is wil, je in de spannende eerste periode natuurlijk graag bevestiging dat de zwangerschap goed zit. Hiervoor bieden we de vroege echo aan: deze vindt plaats op de praktijk bij een zwangerschapsduur van ongeveer 8 weken. Hierbij kijkt de echoscopiste of de zwangerschap in de baarmoeder zit en of we een hartje zien kloppen.

Termijnecho

Het doel van de termijnecho is het bepalen van jullie uitgerekende datum. Deze echo vindt plaats tussen de 10 en 12 weken zwangerschapsduur bij echocentrum Focus, hiervoor krijg je van ons een verwijzing bij de intake. In deze periode kan het vruchtje goed gemeten worden van hoofd naar stuit, waardoor ze met grote nauwkeurigheid een zwangerschapsduur kunnen vaststellen. Daarnaast kijken ze ook naar de structuren van het vruchtje en of dat er goed en compleet uitziet bij deze termijn.
Wil je alvast een schatting van je uitgerekende datum? Gebruik onze geboortecalculator!

SEO: 20-weken echo

In de zwangerschap heb je de keuze om een screeningsecho te laten maken, dit wordt ook wel de 20-weken echo genoemd. Bij deze echo kijken ze naar alle structuren en organen van de baby. Op deze manier kunnen ze eventuele afwijkingen bij de baby vaststellen zodat er indien nodig passende zorg geboden kan worden. Wanneer er bij de 20 weken echo geen afwijkingen gezien zijn, geeft dit echter geen 100% garantie op een gezond kindje, omdat helaas niet alle eventuele afwijkingen zichtbaar zijn bij een echo. Indien gewenst kan er bij deze echo gekeken worden naar het geslacht van de baby. In onderzoekssetting wordt momenteel de 20 echo al uitgevoerd bij 13 weken, indien gewenst.

Liggingsecho

Rond de 35 weken zwangerschapsduur krijg je een liggingsecho aangeboden. Deze echo heeft als doel om te controleren of de baby in hoofdligging ligt of eventueel anders. Daarnaast wordt de groei en de hoeveelheid vruchtwater ook mee beoordeeld tijdens deze echo.

Overige echo's worden individueel ingepland indien we er een reden voor hebben, bijvoorbeeld als we denken dat de baby te groot of te klein is, of dat de ligging van de placenta nogmaals beoordeeld moet worden.

Bloedonderzoek

Na de eerste controle krijg je van ons een labformulier om bloed te laten prikken. Er wordt gekeken naar je bloedgroep, antistoffen en je ijzer- en suikergehalte.

Rond 30 weken bepalen we nogmaals het ijzergehalte in je bloed om te zien of dit niet te laag is geworden gedurende de zwangerschap.

Soms is het nodig om ook nog een keer extra naar je suikergehalte te kijken, dit zullen we dan tijdens de controles met je bespreken.

Prenatale diagnostiek

Het kan zijn dan je in aanmerking komt voor prenatale diagnostiek. Onder prenatale diagnostiek vallen de vruchtwaterpunctie, de vlokkentest en de geavanceerde echo.

Met deze onderzoeken kan je vaststellen of er sprake is van bepaalde afwijkingen bij het kind. In Nederland heb je alleen recht op prenatale diagnostiek indien je hiervoor een medische indicatie hebt. Een aantal indicaties om in aanmerking te komen voor deze onderzoeken, zijn:

  • De zwangere (of haar partner) heeft zelf een bepaalde ziekte die meer kans geeft op een kind met een bepaalde afwijking
  • In de familie van de zwangere (of haar partner) komen erfelijke en/of aangeboren afwijkingen voor die een verhoogde kans geven op een kind met een aangeboren afwijking
  • Uit de NIPT is een verhoogde kans op een kindje met een Syndroom gekomen of bij de echo is er een verhoogd risico op een aangeboren afwijking naar voren gekomen.

Hierover, en over de mogelijke onderzoeken, wordt duidelijk uitleg gegeven op de website van het RIVM. Tijdens de eerste controle op onze praktijk bespreken we jullie persoonlijke situatie en beoordelen we of jullie in aanmerking komen voor prenatale diagnostiek. Indien dit het geval is, verwijzen wij je naar de afdeling Prenatale Diagnostiek in het Amphia Ziekenhuis Breda. Uiteindelijk is het jullie keuze of je gebruik wilt maken van de mogelijkheden tot prenatale diagnostiek