De bevalling

Normaal gesproken beval je tussen 37 weken en 42 weken zwangerschap, in deze periode begeleiden wij jullie bevalling. Indien je buiten deze periode bevalt, of als er sprake is van een medische indicatie, dan beval je in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

De bevalling is misschien wel het meest besproken onderwerp rondom zwangerschap!

Iedereen leeft er op zijn eigen manier naar toe. Tijdens het spreekuur gaan we de bevalling, en jullie gedachten en wensen hierover, met jullie bespreken.